9 januari 2018

Goede doel

2024 Goede doelen

In dit lustrumjaar (25ste editie) ondersteunen we maar liefst 2 goede doelen:

Stichting Durf te Dromen: Deze stichting zet zich in voor het begeleiden/ondersteunen van scholieren op het gebied van onderwijs (huiswerkbegeleiding) en het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden/talenten van scholieren, maar ook de ouderlijke betrokkenheid bij deze scholieren stimuleren.

De huiswerkbegeleiding is bestemd voor basis- en middelbare scholieren uit Utrecht. DtD geeft tevens sport- en beroepsoriëntatielessen, Engelse les, leert kinderen sociale en professionele vaardigheden door een themaprogramma voor talent en sociaal-emotionele ontwikkeling aan te bieden en betrekt de ouders daarbij.

DtD richt zich op kinderen uit achterstandswijken in Utrecht. DtD zet zich in om kinderen te helpen om vertrouwen te hebben in zichzelf en om hun doelen te bereiken in de toekomst: ofwel Durf te Dromen.

Stichting DtD heeft dringend behoefte aan geld om hun lesprogramma’s te kunnen ontwikkelen en om leermiddelen te kunnen bekostigen zoals het uitbreiden van de basisboeken/bibliotheek op hun locaties en het aanschaffen en ontwikkelen van werkboeken, het betalen van licenties voor leerprogramma’s en het aanschaffen van tablets op de diverse locaties.

DtD zet zich met 90 vrijwilligers in voor 1.000 scholieren. Wij vinden het heel belangrijk dat DtD in staat is om de huiswerkbegeleiding en leerprogramma’s uit te blijven voeren. Hiermee draagt DTD bij aan de ontwikkeling van kinderen zodat zij kunnen uitgroeien tot mensen die het beste uit zichzelf halen en zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij.

Stichting Durf te Dromen

 

Project de Geheime Schrijfschool geïnitieerd door de Bibliotheek Utrecht. De BU wil middels workshops aan basisscholieren op Openbare Basisscholen in Overvecht een bijdrage leveren aan het bevorderen van creatief schrijven. Een project dat dringend nodig is in een tijd waar men zich in zet voor het verminderen van lees- en schrijfachterstanden.

Wij vinden schrijfvaardigheid zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen. Het gaat erom dat kinderen door het project De Geheime Schrijfschool worden gestimuleerd om hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen en daarmee hun taalkennis/ taalvaardigheden verbeteren. Deze vaardigheden bepalen of je kunt meedraaien in de maatschappij. Wij willen heel graag aan dit project bijdragen in de strijd tegen ongeletterdheid.

Toegang tot de maatschappij verloopt voor een heel groot deel via taal en als je niet taalvaardig bent betekent dat dat je een leven lang moeite zult hebben om je maatschappelijk te bewegen en persoonlijk te ontwikkelen. In heel Nederland en ook in Utrecht geldt dat helaas voor veel te veel volwassenen en kinderen. En dat veroorzaakt een groeiend probleem van ongelijkheid in kansen voor de toekomst en deelname aan de maatschappij. Het schrijfproject zet zich 100% in voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

De Geheime Schrijfschool

Wij willen de helft van de opbrengst van de Boekenbeurs Utrecht 2024 doneren aan DtD en de andere helft zal gaan naar het project De Geheime Schrijfschool. Wij hopen op een mooie opbrengst in dit lustrumjaar!

Wij hebben daarvoor uw hulp hard nodig en wij doen daarom een dringend beroep op jullie om mee te helpen met de realisatie van deze prachtige Goede Doelen.

Wij kunnen met zijn allen heel veel betekenen voor andere mensen. Dit jaar organiseren wij voor de 25e keer de Boekenbeurs Utrecht. Dus doe mee en maak in dit lustrum jaar de Boekenbeurs Utrecht 2024 tot een groot succes!

De Boekenbeurs Utrecht wil deze goede initiatieven graag ondersteunen in deze periode dat het leer- en schrijfonderwijs een extra stimulans goed kan gebruiken.