9 januari 2018

Eerdere doelen

Goede doelen die wij in voorgaande jaren ondersteunden zijn:

2023 De opbrengst van de 24ste Boekenbeurs Utrecht is gegaan naar gezinnen met kinderen, die niet rond kunnen komen. Dit is een initiatief van Stichting Leergeld Utrecht.

De Sint-Maartenkledingpas is een pas met een tegoed om kleding te kopen voor kinderen, bijvoorbeeld een goede winterjas of schoenen. De pas kan worden aangevraagd door inwoners van Utrecht die niet rond kunnen komen, om te besteden aan kleding voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Op de kledingpas staat een budget van €150,- en is in verschillende winkels te besteden, waaronder Shoeby, C&A, Footlocker en HEMA.

We hebben 100 kledingpassen kunnen bijdragen van de €15.000,- opbrengst.

Daarnaast hebben we €3.000,- kunnen doneren aan Sheltersuit. Het Sheltersuit is een wind- en waterdicht jack met een optionele slaapzakbevestiging om direct te kunnen schuilen. Het Sheltersuit bestaat uit een jas, een slaapzak en een plunjezak.

2022 Na de corona periode was het natuurlijk afwachten of jullie ons niet vergeten waren. Zowel de kwaliteit van de boeken als het aantal gemiddelde verkopen aan bezoekers stelden ons meer dan tevreden! Dank jullie wel, want zonder jullie kunnen we de goede doelen blijven helpen.

De opbrengst van de 23ste Boekenbeurs Utrecht is besteed aan de schoolspullenpas voor middelbare scholieren die door Stichting Leergeld Utrecht wordt gefaciliteerd. Met de opbrengst van €13.500,- hebben we 270 kinderen kunnen ondersteunen met de pas van €50, die o.a. te besteden is bij de Bruna, HEMA en AH.

2020 en 2021 Door Covid-19 kond de Boekenbeurs geen doorgang hebben.

2019 De opbrengst van de 22ste editie van de Boekenbeurs Utrecht is gebruikt voor materialen en werkplaatsvoorzieningen van de TechniekFabriek. Bij de TechniekFabriek zijn kinderen van 8-12 jaar welkom om na school (of onder schooltijd met de klas) workshops te komen volgen op het gebied van techniek of computers. De TechniekFabriek heeft speciale aandacht voor kinderen met autisme. In groepen van 8 deelnemers met 4 (vrijwillige) begeleiders werken de kinderen aan techniekprojecten, natuur- en scheikundeproeven, programmeren, werken met robots en nog veel meer spannende en interessante projecten. Zo ontwikkelen ze hun interesse en talent in techniek, tegelijk ook hun zelfvertrouwen en misschien ook wel een idee voor wat ze “later” willen worden. Bij de TechniekFabriek zijn ruim 50 vrijwilligers actief.

2018 De opbrengst van de 21ste Boekenbeurs Utrecht is gebruikt om de sanitaire voorzieningen in de kamers bij Stichting Singelzicht te vervangen.
Het nevendoel voor het Hospice Demeter om stoelen in de patiëntenkamers en huiskamer te vervangen is ook gerealiseerd.

2017 Het goede doel voor de 20ste editie van de Boekenbeurs Utrecht zal samenvallen met het nationale cadeau van de Nederlandse Lions organisatie: In elk van de 6 Lions districten in Nederland zal een locatie voor langdurig uit huis geplaatste kinderen/jongeren opgeknapt en ingericht worden door Stichting Het Vergeten Kind. In ons district zal dit de opvanglocatie in Zeist van de jeugdzorg- organisatie Timon worden. Naast opbrengsten van Stichting Help ’n Handje en de landelijke Lions bloembollen actie zal het resterende benodigde geld geschonken worden door de Rotary Zeist.

2016 De opbrengst van de Boekenbeurs is gebruikt om efficiënt vervoer te regelen voor de Stichting De Tussenvoorziening. Deze biedt opvang en begeleiding aan een grote groep kwetsbare mensen, die op of rond de armoedegrens leven. Huishoudens moeten het vaak stellen met een leefbudget van 50 euro per week. Deze mensen kunnen basale zaken als vervoer dan ook niet of nauwelijks betalen.

2015 De opbrengst van de Boekenbeurs is gebruikt om Stichting Leergeld Utrechtin staat te stellen om kinderen in het voortgezet onderwijs eenmalig te voorzien van een fiets voor vervoer naar school en vrijetijdsbesteding. De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, heeft op 27 juni persoonlijk 150 fietsen aan Stichting Leergeld Utrecht overhandigt. Op YouTube is die overhandiging nog bekijken.

2014 De opbrengst van de Boekenbeurs is gebruikt om twee onderdelen van de nieuwe kinder-intensive-care van het WKZ te realiseren: een snoezelkar en een digitaal plafond. Meer informatie over de Vrienden van het WKZ en haar activiteiten kunt u lezen op hun website: www.vriendenwkz.nl of: 125 Jaar WKZ. Ook staat op YouTube een filmpje over de nieuwe kinder-IC.

2013 Met de opbrengst van de Boekenbeurs is Hospice Heuvelrug in staat gesteld om een nieuwe tillift aan te schaffen. Hospice Heuvelrug is een gecertificeerd “high care” hospice en biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen met een beperkte levensverwachting, voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is.

2012 Met de opbrengst van de Boekenbeurs is een reddings-/ begeleidingsboot voor het aangepaste watersportcentrum Robinson Crusoe van SailWise aangeschaft, waardoor watersport voor mensen met een handicap op een veilige manier mogelijk is gemaakt.

2011 Met de opbrengst van de Beurs hebben wij de Koninklijke Kentalis een prachtig speeltoestel geschonken. Kentalis Utrecht is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar, die veel moeite hebben met spraak en taal. Buitenspelen is voor deze kinderen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling.

2010 Met de opbrengst van de Beurs hebben wij samen met de Stichting Stadeeen paar onvergetelijke middagen verzorgd voor eenzame Utrechtse ouderen. Stichting Stade is werkzaam op het gebied van welzijnswerk en hulpverlening. Zij is een maatschappelijke organisatie met een bedrijfsmatige opzet en is in 1994 ontstaan uit 14 Utrechtse welzijninstellingen.

2009 De opbrengst van het jaar 2009 werd bestemd voor de Stichting Klein Galgenwaard. Deze stichting richt zich op het mogelijk maken van sportactiviteiten voor kinderen in achtergestelde positie.

2008 Met de opbrengst werd de Prinses Wilhelminaschool uit Utrecht in staat gesteld een lesprogramma samen te stellen waarmee Zeer Moeilijk Lerende Kinderen sociaal-emotionele begeleiding krijgen.

2007 Inrichting van therapieruimten voor Het Helen Dowling Instituut dat zich bezighoudt met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering van zorg- en hulpverleners in de oncologie. De patiëntenzorg omvat onder meer psycho-sociale zorg aan patiënten en hun naasten.

2006 Een openluchtvoorstelling van het Utrechts Operakoor voor het stadhuis in Utrecht.

2005 Een aantal driewielfietsen voor Mytylschool Ariane de Ranitz ten behoeve van jongeren met een lichamelijke of meervoudige handicap.

2004 Stichting Doe een Wens om de hartewens van een aantal kinderen uit Utrecht met een levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan.

2003 Woon-werkproject ’t Groene Sticht voor de aanschaf van gereedschap voor een werkplaats in Leidsche Rijn voor thuis- en daklozen.

2002 Stichting Tamsarya, die met de opbrengst een belangrijk deel van een gezondheidscentrum in het Nepalese dorpje Hasora-Chila kon realiseren.

2001 Meisjesstad, dat met de opbrengst de kamers van de gasten van kasten kon voorzien. Bij Meisjesstad kunnen vrouwen (met of zonder kinderen) en meisjes terecht die in een crisissituatie verkeren en dakloos zijn of dreigen te raken.

2000 Desto, voor de organisatie van de Desto Speldag voor mensen met een verstandelijke beperking.

1999 Muziekgroep De Pletters, voor de aanschaf van muziek- instrumenten. Pletters biedt mensen met een verstandelijke beperking een verenigingsleven aan, uitgaande van hun muzikale hobby.

1998 De Parapluondersteuning van ontmoetingscentrum van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

Elk jaar besluit het Stichtingbestuur of er voldoende geld is om ook nog enkele kleinere goede doelen te steunen. Zo hebben wij al enkele jaren het Rode Kruis District Utrecht Midden een financiële bijdrage gegeven. Daarmee worden een aantal Utrechters in de gelegenheid gesteld aan een reis of vakantieweek deel te nemen die daar zonder onze ondersteuning niet voor zouden kunnen worden uitgenodigd. Een andere door ons ondersteunde organisatie was o.a. de stichting TussenThuis Utrecht die na een echtscheiding een neutrale en veilige ontmoetingsplek biedt voor kinderen en de niet-verzorgende ouder, zonder dat de ouders elkaar tegenkomen.